Impriméjurk Snel Impriméjurk Snel Impriméjurk Online Online Gekocht Gekocht Gekocht Online Impriméjurk Snel RLqj354A

ESG staat voor Environmental, Social, Governance. ESG krijgt een steeds belangrijkere rol in de financiële sector. Dit uit zich in nieuwe wetgeving en verwachtingen van zowel maatschappij als van toezichthouders. Onlangs heeft de DNB veel aandacht besteed aan maatschappelijke betamelijkheid in haar jaarlijkse integriteitsvragenlijst voor banken, waaronder ook ESG (b)lijkt te vallen. Het ligt voor de hand dat ook bij andere financiële instellingen maatschappelijke betamelijkheid en/of ESG een prominentere plek binnen het toezicht krijgt.

Charco & Dique licht het voor u toe.

Maatschappelijke betamelijkheid

In april heeft DNB haar jaarlijkse integriteitsvragenlijst voor banken gepubliceerd. Het onderwerp maatschappelijke betamelijkheid heeft hierin ten opzichte van de vragenlijst van vorig jaar een prominente plek gekregen.
Ydun Sea Croco Wl048 Damesschoenen Grey Woden Fog kiOZuPXTIn 2018 werd gevraagd of het integriteitsrisico “maatschappelijk onbetamelijk gedrag” in de Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) was meegenomen. In de vragenlijst van 2019 wordt deze vraag herhaald. Bovendien zijn er dit jaar 18 vragen over maatschappelijke betamelijkheid toegevoegd.

Ook is het begrip maatschappelijke betamelijkheid opgenomen in de begrippenlijst:

“Maatschappelijk betamelijk handelen gaat over die handelingen van instellingen of haar medewerkers (doen of nalaten) die niet specifiek in relevante wet-en regelgeving als ge- of verbod zijn opgenomen, maar waarvan redelijkerwijs wel verwacht kan worden dat deze in het maatschappelijk verkeer tot ophef (kunnen) leiden. Voorbeelden hiervan zijn (medewerking aan) belastingontwijkende constructies, dienstverlening aan (sterk) milieuvervuilende industrieën maar ook het relevante beloningsbeleid”

Relatie met ESG

Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb

Uit de genoemde voorbeelden blijkt impliciet dat DNB – onder de noemer van maatschappelijke betamelijkheid – verwacht dat banken ESG in hun bedrijfsvoering integreren. Ieder voorbeeld valt immers onder één van de drie ESG-categorieën. Zo worden belastingontwijkende constructies en beloningsbeleid veelal geschaard onder de G van Governance. Met het voorbeeld van dienstverlening aan milieuvervuilende industrieën komt ook de E van Environmental aan bod. Voor de S van Social wordt geen expliciet voorbeeld genoemd. Een passend voorbeeld hiervoor is hoe een onderneming omgaat met diversiteit.

Verwachtingen voor de sector

DNB lijkt via de vragenlijst inzicht te willen verkrijgen in hoeverre maatschappelijke betamelijkheid – waaronder dus ook ESG-factoren- daadwerkelijk is geborgd in de onderneming. U kunt hierbij denken aan:

  • Is er beleid rondom maatschappelijke betamelijkheid?
  • In hoeverre het onderwerp meegenomen in de risk appetite en de SIRA?
  • Is het onderwerp van gesprek binnen en met de RvB/RvC? Zonder dat hier een incident aan vooraf is gegaan?

DNB heeft een vergelijkbare vragenlijst gestuurd aan trustkantoren. Het ligt voor de hand dat het thema ook bij andere instellingen een steeds vastere plek binnen het toezicht krijgt.Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb

Meer weten?

Wilt u weten aan welke ESG-eisen uw onderneming allemaal onderhevig kan zijn? Via de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe aspecten. Ook via Ruler kunt u binnenkort het thema blijven volgen.

Vanzelfsprekend kunnen wij u nader helpen bij de inbedding van maatschappelijke betamelijkheid en/of ESG in uw strategie en bedrijfsvoering. Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb
020 416 54 03
Krijn Taconiskade 422
1087 HW Amsterdam
020 - 416 54 03

persoonlijk contact met een van onze specialisten

Als u Charco & Dique bezoekt worden er cookies geplaatst. Via bovenstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacy & Cookie Statement. Door op akkoord en doorgaan te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van de door u ingestelde cookies.

Toon details
Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb

Noodzakelijke cookies

Meten van online bezoekgedrag

Online contact met Charco & Dique en feedback geven Ski De jack Winkel In Online Polarino fg7v6yYb

Nieuws en overige zaken delen via sociale media

Gepersonaliseerde advertenties tegenkomen op Charco & Dique en andere websites op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons-)gegevens

Noodzakelijke cookies

Meten van online bezoekgedrag

Online contact met Charco & Dique en feedback geven

Nieuws en overige zaken delen via sociale media

Gepersonaliseerde advertenties tegenkomen op Charco & Dique en andere websites op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons-)gegevens

Als u Charco & Dique bezoekt worden er cookies geplaatst. Via bovenstaande instellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacy & Cookie Statement. Door op akkoord en doorgaan te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van de door u ingestelde cookies.